Visa nyheter av typ
Nyheter  

Dags att tänka nytt om public service

Panel

Tänk funktion istället för institution. Ersätt radio- och tv-avgiften med en medieskatt och öppna upp för fler aktörer att producera public service genom en nyinrättad fond. På MEG – Mediedagarna i Göteborg – presenterade Public service-kommissionen sin rapport om framtidens public service.

Ett förändrat medielandskap har påverkat förutsättningarna för journalistik och public service. Olika medier rör sig på samma plattformar. TV gör tidningsliknande produkter och tidningar gör tv.
– Därför behövs det ett nytt regelverk som passar för den nya situationen, konstaterar Gunnar Strömblad, ordförande i kommissionen och tidigare koncerndirektör och styrelseordförande på Schibsted, som under ett halvår har lett kommissionens arbete med rapporten.
– Vi har träffat forskare, politiker och mediemänniskor. Vi har tagit in så många intryck som möjligt för att tillsammans komma fram till de förslag som vi presenterar idag.
Han understryker att grunden i deras arbete har varit att värna journalistiken och public service unika kvaliteter.
– Men vi behöver omdefiniera vad public service är. I dag likställs den med tre programbolag. Istället vill vi öppna upp för att även andra ska kunna göra projekt på public servicevis. Det ger en större mångfald och helt nya idéer och produktioner som vi idag kanske inte tänker på.

Tydligare uppdrag
Därför är ett av förslagen i rapporten att inrätta en fond där även kommersiella bolag kan ansöka om medel för att genomföra sina projekt, oberoende av vilken plattform de verkar på. Medlen kommer att vara knutna till etiska och publicistiska krav. Ytterligare förslag på ny finansiering är att slopa presstödet som det ser ut idag och istället utforma ett generellt stöd för lokaljournalistik samt att inrätta en nordisk mediefond för högkvalitativa public-service-produktioner.

När det gäller innehållet efterfrågar kommissionen att public service-bolagens utbud ska grundas på ett tydligare uppdrag.
– Det innebär inte att vi ska lägga oss i vilka program som ska sändas. Det är fortfarande ett val för programcheferna, men vi menar att kärnan i uppdraget måste bli tydligare. Det kan fortfarande vara breda program, men de ska ge ett mervärde jämfört med program som kan produceras kommersiellt, förklarar Gunnar Strömblad.

Ny finansieringsmodell
Kommissionen föreslår vidare att allt stöd till public service ska finansieras via stadsbudgeten. Det vill säga att radio- och tv avgiften, som de anser har spelat ut sin roll, slopas.
– Vi vet att att det kommer att bli ifrågasatt men redan idag grundas anslagen till public service på ett beslut i riksdagen som fattas varje år. För att ge bolagen en möjlighet till stabilare planering föreslår vi istället att det ska fattas ett rambeslut på sex år.

Gunnar Strömblad, ordförande, om kommissionens slutsatser.

Mikaela Valtersson, ledamot, om kommissionens slutsatser.

Dela
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+