Visa nyheter av typ
Nyheter  

Fristående public service-kommission utsedd

Gunnar Strömblad, kommissionens ordförande

Gunnar Strömblad, kommissionens ordförande

Idag lanseras public service-kommissionen, vars uppdrag är att undersöka hur public service fungerar idag och presentera förslag på hur verksamheten bör fungera i framtiden. Bakom initiativet står ett flertal ledande medieföretag.

Initiativtagarna till Public service-kommissionen är Bonnier, Schibsted Sverige, Mittmedia, Bauer Media Group och TU (Tidningsutgivarna). Initiativtagarna har formulerat direktiven och tillsatt ledamöterna men deltar inte i kommissionens arbete.

– Public service-kommissionen har till uppgift att bredda och nyansera debatten om public service och bidra till att öka förståelsen för hur public service-bolagen påverkar den övriga mediemarknaden, säger Gunnar Strömblad, ordförande i kommissionen.

Initiativtagarna konstaterar att public service har en mycket stark ställning i Sverige och åtnjuter högt förtroende hos allmänheten. Samtidigt har ramarna för public service varit nästintill oförändrade i årtionden, medan mediemarknaden förändras i ett rasande tempo. Kommissionen ska särskilt titta på vad omvälvningarna på mediemarknaden betyder för public service, vad det innebär för konkurrenssituationen och hur public service bör förhålla sig till globala jättar som exempelvis Google och Facebook.

– Kommissionen är helt fristående från initiativtagarna. Enligt direktiven ska vi undersöka om det finns några problem med dagens definition, funktion, reglering och tillsyn av public service. Kommissionen ska också presentera förslag på hur public service bör utformas i framtiden, fortsätter Strömblad.

Kommissionen ska arbeta under ett halvår och presentera sina slutsatser och förslag under våren 2016.

Ordförande för public service-kommissionen är Gunnar Strömblad, tidigare koncerndirektör och styrelseordförande i Schibsted, före det vd för Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

Övriga ledamöter är:

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet. Har tidigare varit pressombudsman, justitieombudsman och ordförande i presstödskommittén.

Agneta Dreber, ordförande i Sveriges Radio 2010-2014 och tidigare ledamot i pressens opinionsnämnd, med lång karriär som statlig ämbetsman.

Mikaela Valtersson, vice vd för Kunskapsskolan och ordförande för Friskolornas riksförbund, tidigare riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.

Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, tidigare forskningschef vid Statens ljud- och bildarkiv och forskningschef vid Kungliga Bibliotekets forskningsavdelning.

Dela
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+