Om Kommissionen

1. Bakgrund

De sex företagen och organisationerna Bonnier, MTG Sverige, Schibsted Sverige, Mittmedia, Bauer Media Group och Tidningsutgivarna har beslutat tillsätta en public service-kommission. Till ordförande i kommissionen har Gunnar Strömblad utsetts. Han leder kommissionens arbete. Följande personer är ledamöter av kommissionen: Hans-Gunnar Axberger, Agneta Dreber, Mikaela Valtersson och Pelle Snickars.

Public service har en mycket stark ställning i Sverige. Samtidigt saknas en debatt om vad som är, och bör vara, public service uppgift, och hur denna uppgift bör uppfyllas.

Mot denna bakgrund ska kommissionen belysa hur public service-företagen påverkar medielandskapets utveckling och föreslå förändringar i regelverk, uppdrag och organisation. Förslagen ska ha till avsikt att möjliggöra en public service-verksamhet med ett tydligare uppdrag och mindre marknadsstörande effekter.

2. Uppdrag

Kommissionen ska genomföra en analys av hur public service fungerar idag och presentera ett förslag till hur public service borde fungera i framtiden. Resultatet ska presenteras i en rapport. Kommissionen ska under arbetets gång genomföra aktiviteter som genererar uppmärksamhet kring kommissionens arbete och de frågeställningar man arbetar med.

3. Direktiv

Kommissionen ska belysa hur public service-bolagens verksamhet och utveckling påverkar medielandskapet. Kommissionen ska särskilt undersöka om det finns några problem med dagens definition, funktion, reglering och tillsyn av public service. Vidare ska kommissionen behandla frågan om hur public service bör utformas i framtiden mot bakgrund av den snabba förändring som sker på medieområdet.

4. Ledamöter

Till ordförande i kommissionen har Gunnar Strömblad utsetts. Strömblad är tidigare koncerndirektör och styrelseordförande i Schibsted, före det vd för Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Ledamot i flera styrelser, bland annat Hitta.se. Strömblad leder kommissionens arbete.

Övriga ledamöter i kommissionen är:

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet. Har tidigare varit pressombudsman, justitieombudsman och ordförande i presstödskommittén.
Agneta Dreber, ordförande i Sveriges Radio 2010-2014 och tidigare ledamot i pressens opinionsnämnd, med lång karriär som statlig ämbetsman.
Mikaela Valtersson, vice vd för Kunskapsskolan och ordförande för Friskolornas riksförbund, tidigare riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, tidigare forskningschef vid Statens ljud- och bildarkiv och forskningschef vid Kungliga Bibliotekets forskningsavdelning.

Till kommissionen knyts ett sekretariat bemannat av Paues Åberg Communications, som står för projektledning, textproduktion, extern kommunikation, mediekontakter och administration. Huvudsekreterare är Magnus Wallerå, director på Paues Åberg Communications och tidigare statssekreterare i Regeringskansliet för Centerpartiet. Projektledare är Maria Rothzén, konsult på Paues Åberg Communications.

 

Dela
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+