Visa nyheter av typ
Nyheter  

Så bör public service reformeras – rapport från Public service-kommissionen

Fler medier ska kunna producera public service, de statliga programbolagen ska få ett tydligare uppdrag och radio- och tv-avgiften ska avskaffas. Det är tre centrala förslag i den rapport som Public service-kommissionen idag presenterar vid ett seminarium på Mediedagarna i Göteborg.

– Vi vill öka medborgarnas tillgång till public service-material av hög kvalitet. Om fler producerar public service-innehåll så ökar pluralismen, kvaliteten och utbudet på mediemarknaden. Det finns ett egenvärde i att öppna marknaden för produktion och distribution av public service-innehåll, säger Gunnar Strömblad, ordförande i kommissionen.

Kommissionen föreslår en ny struktur för att finansiera public service-produktioner utanför de tre programbolagen SVT, SR och UR. Det nya systemet ska innehålla ett stöd till lokal journalistik som ersätter dagens presstöd, en public service-fond och en ny nordisk mediefond.

– Möjligheterna att stödja kvalificerad journalistik i hela landet behöver förbättras. Ett breddat stöd till journalistik av hög kvalitet bidrar till att skapa nya intäkter för hårt pressade privata medieföretag, säger Gunnar Strömblad.

Andra förslag från Public service-kommissionen är att riksdagen ska förtydliga uppdraget för programbolagen att tillhandahålla ett grundutbud av public service-karaktär. Bolagen ska avhålla sig från att producera sådant som fristående medier redan tillhandahåller, om inte programbolagen kan tillföra ett mervärde. Det redaktionella oberoendet ska skyddas i grundlag. Radio- och tv-avgiften bör avskaffas och allt mediestöd skattefinansieras och fördelas via anslag över statsbudgeten. Möjligheterna till sponsringsintäkter för SVT ska avskaffas och reglerna för produktplacering skärpas.

Public service-kommissionen har haft i uppdrag att genomföra en bred analys av vad public service är och fungerar i dag och hur public service bör utformas i framtiden. En viktig uppgift har varit att stimulera debatten om public service.

Initiativtagare till Public service-kommissionen är Bauer Media Group, Bonnier, Mittmedia, MTG, Schibsted och TU.

För mer information kontakta:
Gunnar Strömblad, ordförande Public-service kommissionen
tel: 070-525 21 04
e-post: gunnar_stromblad@publicservicekommissionen.se

Magnus Wallerå, huvudsekreterare Public-service kommissionen
tel: 070-710 99 75
e-post: magnus.wallera@publicservicekommissionen.se

Här finns rapporten och undersökningarna:

160406_PSK_Rapport_Webb

PSK-160421-The Future of Public Service Broadcasting – From Analogue Institution to a Digital Function

PSK-Undersökning Alstra

MMS-Undersökning 1

MMS-Undersökning 2

MMS-Undersökning 3

 

 

Dela
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+